Finance for non-financials

Financieel

Iedereen heeft in meer of mindere mate met financiële zaken te maken. Ook onze niet-financiële collega’s. Speciaal voor hen heeft Van Wijnen een programma ontwikkeld om financiële bewustwording te creëren. Je leert heel basale zaken, bijvoorbeeld om een balans te lezen of een winst- en verliesrekening te doorgronden. Ook het financiële jaarverslag en begrippen zoals onderhanden werk komen aan bod.

Collega’s die deze training volgen komen uit diverse vakgebieden. Dat zorgt voor een extra leereffect.