Van Wijnen denkt vooruit

De wereld verandert. Dat biedt kansen voor de toekomst en voor innovatieve concepten. Wij gaan die uitdaging aan, want Van Wijnen is een ondernemend bedrijf. Altijd op zoek naar hoe het beter, sneller, voordeliger en groener kan. Wij zetten dan ook vol in op industrialisering en data-gestuurd bouwen, met alle aandacht voor kunstmatige intelligentie en digitalisering.

Onze basis

Wij weten waar wij vandaan komen. Ruim 112 jaar geleden begonnen wij als een traditionele timmermanszaak, een echt familiebedrijf dat de lat hoog legde. Die houding hebben wij nog steeds. Wij dagen elkaar uit om elke dag weer onze grenzen te verleggen. Schouder aan schouder met onze klant. Zo gaan wij mee met onze tijd en bouwen wij samen aan ruimte voor een beter leven. Zodat mensen een betekenisvolle plek hebben om te wonen, zorgen, leren, werken of te recreëren.

Leerplek

Voor een betere leefomgeving

Alles wat wij realiseren gebeurt vanuit de behoefte van onze klant. Tegelijkertijd maken wij ons hard voor verstandige, toekomstbestendige keuzes. Wat betekent ons werk voor ieder individu, voor de maatschappij in zijn geheel, en voor het milieu in het bijzonder? Daar staan wij bij stil. Ook onze eigen ecologische voetafdruk nemen wij kritisch onder de loep. Zo werken wij hard aan 0% afval in 2025 en aan de verdere verduurzaming van onder andere onze kantoren, bouwplaatsen en ons wagenpark. Dat zijn wij aan de generaties na ons verplicht.

Onze collega’s

Wij willen graag dat iedereen zich kan ontwikkelen. Zowel professioneel als persoonlijk. Daarom investeren wij in de ontwikkeling van onze collega’s. Die begint in de praktijk van alledag: gewoon door te dóen en door van elkaar te leren. Verder profiteert iedereen in de organisatie van Van Wijnen College. Kortom, alles is gericht op meer kennis en meer vaardigheden. Dat komt de inzetbaarheid ten goede: op de korte én de lange termijn.

Optimale balans tussen werk en privé

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid van onze collega’s.Minstens zo belangrijk is dat zij zich veilig en vertrouwd voelen. Open en eerlijk communiceren hoort daarbij. Ook vrijheid past bij wie wij zijn. Wij bieden graag de flexibiliteit om werk en privé zo goed mogelijk te combineren – onafhankelijk van tijd en plaats. Daarbij kijken wij vooral naar wat past bij de persoon. Want geen persoon is hetzelfde.

Ondernemerschap bij Van Wijnen

Waardering en beloning

Tot slot: bij Van Wijnen gaan wij uit van gelijkwaardigheid. Iedereen draagt op zijn of haar manier een steentje bij. Hoewel er altijd verschillen zijn tussen complexiteit van het werk en senioriteit, draait het ook om de manier waarop collega’s hun werk doen. Inzet, zelfstandigheid en ondernemerschap worden extra gewaardeerd.