Professionele en persoonlijke verdieping in jouw vakgebied

Verdieping in vakmanschap is een onderdeel van Van Wijnen College, naast Leerplek en Leiderschapsontwikkeling. Bij de landelijke leergangen van Verdieping in vakmanschap gaat het om fysieke bijeenkomsten met een langere doorlooptijd. Professionele en persoonlijke verdieping in het vakgebied staat centraal. Je kunt hierdoor je vakgebied verder uitdiepen en mogelijk een volgende stap in je loopbaan maken. Bij de ontwikkeling en uitvoering van deze opleidingen zijn interne en externe deskundigen betrokken. Onderlinge kennisdeling en landelijke verbinding zijn eveneens belangrijke aspecten. Onze Leergang Werkvoorbereider is hier een goed voorbeeld van.