Bij deze landelijke leergangen gaat het om fysieke bijeenkomsten met een langere doorlooptijd, waarbij professionele en persoonlijke verdieping in het vakgebied centraal staat. Je kunt hierdoor je vakgebied verder uitdiepen en mogelijk een volgende stap in je loopbaan maken. Bij de ontwikkeling en uitvoering van deze opleidingen zijn interne en externe deskundigen betrokken. Onderlinge kennisdeling en landelijke verbinding zijn eveneens belangrijke aspecten. Onze Leergang Werkvoorbereider is hier een goed voorbeeld van.