Leiders van de toekomst

Leiderschapsontwikkeling is een van de drie onderdelen van Van Wijnen College. De leergangen van dit onderdeel hebben als doel om het leiderschap bij Van Wijnen te versterken, waarbij de strategische doelstellingen van Van Wijnen centraal staan. Een ander belangrijk doel is het leggen van landelijke contacten en het stimuleren van onderlinge kennisdeling. Deze leergangen worden in co-creatie met de directie van Van Wijnen ontwikkeld.

Projectontwikkeling