De rol van de constructeur bij de bouw van De Hoge Regentesse: een 70 meter hoge prefab woontoren in Den Haag

Van Wijnen Engineering verzorgt al meer dan 40 jaar hoofdconstructie en detailengineering van verschillende bouwwerken. Het ingenieursbureau is gevestigd in Dordrecht en werkt aan diverse projecten, voor verschillende opdrachtgevers. Als onderdeel van de Van Wijnen Groep is Van Wijnen Engineering bij veel van onze projecten nauw betrokken. Zo ook bij De Hoge Regentesse: een 70 meter hoge woontoren aan de zuidkant van het centrum van Den Haag.

De Hoge Regentesse is een gezamenlijke ontwikkeling van HD en Van Wijnen en bestaat uit 128 appartementen, commerciële ruimtes, bergingen, fietsenstalling en een parkeergarage. De onderste vier lagen van het gebouw zijn op traditionele wijze gebouwd. De woontoren daar bovenop bestaat volledig uit geprefabriceerde elementen. Het gaat dan zowel om het casco, als de gevels (inclusief isolatie, steenstrips en kozijnen met beglazing). We gingen in gesprek met de projectleider over de woontoren.

Samen aan de basis van een bouwwerk

Van Wijnen Engineering was al in een vroeg stadium betrokken bij De Hoge Regentesse. “Hoe sneller wij in de ontwerpfase betrokken zijn, hoe beter wij kunnen meedenken. Allerlei keuzes die in het begin gemaakt worden, hebben namelijk invloed op de constructieve haalbaarheid en veiligheid van een gebouw”, laat de projectleider weten. “Samen met de ontwikkelaar, bouwer, architect en installateur, overleggen we om van een voorlopig ontwerp tot een definitief ontwerp te komen dat echt te maken is. Door in een vroeg stadium alle expertises bij elkaar te hebben, kom je tot het beste ontwerp en resultaat. Zo staan we samen aan de basis van een mooi bouwwerk.”

“Door in een vroeg stadium alle expertises bij elkaar te hebben, kom je samen tot het beste ontwerp en resultaat.”

Projectleider bij Van Wijnen Engineering

Constructieve uitdagingen van De Hoge Regentesse

De Hoge Regentesse bevindt zich op een kruispunt. Wegen, een trambaan en leidingen lopen langs de kavel. “Met het maken van de paalfundering mochten de trillingen daarom niet te groot zijn. Dat beïnvloedt het paalsysteem of de heitechniek die je gaat toepassen”, legt de projectleider uit. “De krappe bouwplaats is ook één van de redenen waarom we hebben gekozen om met geprefabriceerde elementen te bouwen. Met prefab heb je minder ruimte nodig om materiaal op te slaan. En je kunt zonder steigers bouwen, wat ook weer ruimte bespaart.”

Het bouwen met prefab onderdelen heeft nog meer voordelen. Zo heeft het de bouwtijd aanzienlijk verkort. “Er waren drie dagen nodig om één verdieping van de woontoren op de bouwen. In 100 dagen stond het complete casco. Zo minimaliseer je ook de overlast voor de omgeving. Constructieve uitdagingen zijn er op dit soort binnenstedelijke locaties altijd wel, maar er zijn ook altijd oplossingen te bedenken om hier het beste mee om te gaan.”

Hoofd- en detailconstructie onder één dak

Van Wijnen Engineering was verantwoordelijk voor zowel de hoofd- als detailconstructie van De Hoge Regentesse. Wat houdt dat precies in? “Een hoofdconstructeur maakt een ontwerp voor de draagconstructie van een gebouw. Hij berekent wat noodzakelijk is om een constructief veilig gebouw te maken”, legt de projectleider uit. “De hoofdconstructeur bepaalt ook de uitgangspunten voor de deelconstructies, denk bijvoorbeeld aan trappen, wanden, vloeren en gevels. Deelconstructeurs maken tekeningen en berekeningen voor hun specifieke deel. De hoofdconstructeur bewaakt daarbij de samenhang en blijft daarvoor verantwoordelijk.”

De projectleider vertelt verder over De Hoge Regentesse: “Vaak werk je samen met verschillende leveranciers. In het geval van De Hoge Regentesse was Hibex de leverancier van de gevelelementen en leverde Bestcon de overige wanden, vloeren, trappen en bordessen. Doordat wij zowel de hoofdconstructie, als de detailconstructie van deze verschillende onderdelen verzorgden, konden we een efficiënt ontwerp- en bouwproces waarborgen. En ook geen onbelangrijk voordeel: vanuit deze integrale rol hoeft onze opdrachtgever alleen met ons te schakelen.”