Finance for non-financials

Je hebt geen financiële achtergrond. Maar wat nu als je steeds vaker te maken krijgt met financiële vraagstukken en goed onderbouwde financiële beslissingen moet nemen? Dan is dit programma echt iets voor jou.

Finance for non-financials

Iedereen heeft in meer of mindere mate met financiële zaken te maken. Ook onze niet-financiële collega’s. Speciaal voor hen heeft Van Wijnen een programma ontwikkeld om financiële bewustwording te creëren. Je leert heel basale zaken, bijvoorbeeld om een balans te lezen of een winst- en verliesrekening te doorgronden. Ook het financiële jaarverslag en begrippen zoals onderhanden werk komen aan bod.

Collega’s die deze training volgen komen uit diverse vakgebieden. Dat zorgt voor een extra leereffect.

Deze trainingen zijn wellicht ook interessant voor jou